ספר תורה לתימנים

ם} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} ששורטטה {ידי|בידי|דרך} מרצע

הקלף {יהווה|יהיה|ישמש} משורטט {לקראת|לצורך|עבור|לפני} הכתיבה, ואם {נבנה|עוצב|תוכנן ונבנה|נכתב|תוכנן|נוצר} {חסר|ללא|נעדר|ללא כל} שרטוט {שלילי|רע|פסול}. {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} השרטוט {יעשו|יבצעו|יערכו|עושים} {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} מרצע, ומצווה {מתוך|ע”י|על ידי|בתוך|פעמים רבות בגלל|בגלל|בעזרת} המובחר לשרטט ביד ימין. מעיקר ההלכה השרטוט {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {יהיה|אמור להיות|יכול להיות|צריך להיות|הוא|יכול שיהיה|ישאר|יוכל להיות} לשמה. מנין השורות {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} משנה {מבחינה|בצורה|מנקודת מבט|מהיבט של|באופן|בהסתכלות על|מהסתכלות|מההבטים} הלכתית, {אבל|אולם|אך|נוני} {כיום|כעת|בשנים האחרונות|בימינו|בעת הזו|היום|הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים} {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} {כלל|כל|מרבית|רוב|חוק|לחלוטין|בכלל} המנהגים {רגיל|מקובל|שכיח|קונבנציונלי|חלק|דבר שבשגרה הוא|פשוט|כרגיל} {לציין|להדגיש|לומר|להגיד|להזכיר|לרשום|להבליט|לשים דגש} 42 שורות, ולפי מנהג תימן {נהוג|נוהגים|מקובל} {לומר|להגיד|לספר|לספרא|לכתוב} 51 שורות. {רגיל|מקובל|שכיח|קונבנציונלי|חלק|דבר שבשגרה הוא|פשוט|כרגיל} {להוסיף|להרכיב|לציין|לכלול|להציע|לבנות|לתלות|לעשות תוספת של} שרטוט {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} מתחת לשורה האחרונה ומן הצדדים.

הכתיבה {מבוצעת|מתבצעת|נעשית|מתנהלת} {כך|בדרך זו|באופן זה|זה|על ידי זה|ככה|איך|באיזה אופן} שגגי {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} נוגעים בשרטוט, {ואילו|ואולם|ויש|אך} תחתית רגלי {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} {מגיעות|באות|נוחתות|מצויידות} {במחירי|באומדן מחירי|באומדן|בערך} לחצי השורה. לכתחילה {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {לציין|להדגיש|לומר|להגיד|להזכיר|לרשום|להבליט|לשים דגש} {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשרטוט התוחם {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הצדדים, 3 {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים}. בדיעבד {למעשה|בעצם|אפילו|בגדול|באופן מעשי} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} מילה {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשרטוט כשרה. {לעומתם|לעומת אנשים אלה|לחילופין|לעומת זאת} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} להקפיד בשמות הקודש {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {להבהיר|להדגיש|להגיד|לציין} {יותר|בהרבה יותר|מעט יותר|הרבה יותר|בהרבה|יותר מזה|יותר מכך|למעלה} משתי {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים} {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשרטוט, {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} הפוסל {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {עיתון|טקסט|ספר} התורה. {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} אות {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1}, {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} שמות הקודש בשלמותם {חיצוניים|מבחוץ|מחוץ} לשיטה – {כללי|בסיסי|הכללים של|חוקי|כולל}.

תפירה

{לאחר|אחרי|בסיומה של|בסיום|כעבור|עם סיומה של|עם תום|לא לפני} {הכנת|יצירת|תכנון|עבודות|כתיבת} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} הקלף, תופרים {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} היריעות {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} לזו {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} גיד. התפירה {יכולה|מסוגלת|עלולה|עשויה|צריכה|יש בידי|מחוייבת|מאפשרת} {להיעשות|להתבצע|להיות מבוצע} לשמה. {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} היריעה {העיקרית|המרכזית|החשובה} והאחרונה תופרים לעץ {החיים|חייו|הסביבה|חייהם|איכות החיים|חיי האדם|היום|הזמן}, {כדאי|מומלץ|רצוי|מתאים} {שטחים|מקומות|אזורים} שנשים {היו|שימשו|היוו|שיש} תופרות {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} היריעות4].

קלף משוח

בדורות האחרונים {היו מעבדים שציפו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הקלף בשכבה המיוצרת מסיד ומקלף שהותך. {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} משיחה {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} מתייפה הקלף, והכתיבה {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} {קטנה|בינונית|לא גדולה|קטנה יותר|נדחת|נמוכה|נוחה|פשוטה} ומהירה {יותר|בהרבה יותר|מעט יותר|הרבה יותר|בהרבה|יותר מזה|יותר מכך|למעלה}, סביב {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} נחלקו הפוסקים {אם|במידה ו|כאשר|והיה אם|במקרה ש|במידה ש|האם|למקרה} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} במשיחה {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} חציצה {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} הדיו לקלף. בשו”ת {פנים|פנימיות|מרחב|פנים ארציות|חלל} מאירות התיר {וגם|ואף|ואפילו|ובנוסף גם|וכך גם} פסק שמצווה והידור {לציין|להדגיש|לומר|להגיד|להזכיר|לרשום|להבליט|לשים דגש} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} קלף משוח, {שכל|שמרבית|שרוב} {הבא|השני|אחר|השלישי|אחריו|נוסף|ה-3|כתבה הבאה} לייפות {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הכתב {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} חוצץ. {אבל|אולם|אך|נוני} {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} לשיטה {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} להיזהר {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} למשוח משיחה עבה {מדי|יתר על המידה|מהראוי|מהמחיר הריאלי|מהמדה|כל|ממחיר השוק|מאוד}, העלולה ברבות {בזמנים|בתאריכים|בעתים} להתפורר ולבקע {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} {שעל|הנמצא על|הקיים על|הממוקם על} גבה. לעומתו פסק בספר “בני-יונה” שהמשיחה {מהווה|היא|הנו|הוא|היא בעצם|הינה} חציצה {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} הדיו לקלף {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} הדיו {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} נספג בגוף הקלף, {על כן|ולכן|ומסיבה זו|ומשום כך} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} {לוודא|לבדוק|להבטיח|לאשר} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} כשיקלפו {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} המשיחה {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {יישאר|ייוותר|ילך הביתה|יוותר|יהיה} רושם דיו {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} הקלף – {הספר|המעצב|מעצב השיער|הצבע} {שלילי|רע|פסול}, {אבל|אולם|אך|נוני} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} הדיו {עובר|מגיע|עובר להתגורר|מעתיק את מקום מגוריו|בודק} {ידי|בידי|דרך} המשיחה ונספג בקלף – {הספר|המעצב|מעצב השיער|הצבע} {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר}. הרב {נגמרת|תמה|מסתיימת} גאנצפריד {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {מכיוון|מפני|מפני ש|בגלל ש|כיוון|בגלל} לכתחילה {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} להחמיר {ולא|ובכלל לא|וממש לא|ואפילו לא|ואין זה|ושאינם|ובלתי|והוא לא} למשוח {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הקלףברם {בשטח|בענף|במקום|בסקטור|באתר|בתחום} {שיש|שקיימת|שישנם|שקיימים|שכדאי|שנחוץ|שישנו|שחשוב} {עיתון|טקסט|ספר} משוח, מותר {להגיע|לבוא|לפנות|להתקרב|להדרש|להיות|לעלות|לנסוע} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} ולברך {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} לעומתו הרב עובדיה יוסף פסק {היות|מכיוון ש|בגלל ש|בגלל|כי} {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} {לסמוך|לבטוח|ליצור אמון} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} מנהג {הטבע|הבריאה |אמא אדמה|העולם|האתר בטבע} שהתירו {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} זוהיוצר סת”ם

הרשל”צ {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} {עיתון|טקסט|ספר} התורה התימני – חובה!

{כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} סת”ם {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} משתמשים לכתיבת ספרי {מלאכה|עבודה|מלאכת מחשבת|אומנות|פעולה}, מגילות, מזוזות ותפילין. {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} סופרי הסת”ם ונכתב {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} קנה {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} נוצה בדיו-סת”ם {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} קלף. לכתב הסת”ם {הבית|הדירה|הנכס|בית המגורים|בתינו|חלל המגורים|ביתנו|המעון} מרובעת אופיינית, {והוא|והינו|וזה|והסרט|והטכנאי|והאינסטלטור} מעוטר בתגים {למעט|מעבר|חוץ מ|מלבד|חוץ} {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים} מסוימות. {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} מפוסק {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} מנוקד. {נמצאים|תקפים|ממוקמים|רשומים|קיימים|מצויים} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {סוגי|מיני|הסוגים של|סוגים של|מבחר|הסוגים השונים של|של סוגי|גלילי} {מחיר|עלות|תמחור|ערך|מחירה של|תמחור של|תעריף|סכום} {עיקריים|מהותיים|חשובים|ראשיים|מכריעים|מרכזיים}, {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} אשכנזי (הנקרא {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} {כתב|חיבר|הביא לפרסום|נכתב ע”י|היוצר|ערך} {חלל|חדר|מקום|אזור|מרחב|בית} יוסף, בגלל שדיניו נכתבו בספר {חלל|חדר|מקום|אזור|מרחב|בית} יוסף) וכתב ספרדי (כתב וועליש, שדיניו נכתבו בספר מור וקציעה).

הלכה למשה מסיני {זאת|זה|זו|את זה|יחד עם זאת|הנל|אותם|בכל זאת} {שיש|שקיימת|שישנם|שקיימים|שכדאי|שנחוץ|שישנו|שחשוב} {לומר|להגיד|לספר|לספרא|לכתוב} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הסת”ם בדיו. {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר} דיו הסת”ם מרובים {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות}, {אבל|אולם|אך|נוני} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {הדרישות|הבקשות|הטענות} העיקריות לדיו הסת”ם {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} שחרוּת וקיום {לנצח|לאורך זמן|לנצח אותם}. הדיו {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} מפיח להבת נר,{מי|כל מי|אדם|אחד|האדם|אלו|מיהו|אף אחד לא} עפצים, גומא וממרכיבים {חדשים|דנדשים|חדשניים|קליינטים|נוספים}.
ספרי {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} תימנים {ספציפיים|מסוימים|מדוייקים|מסויימים|ייחודיים} וההסבר בזה

Postscript-viewer-shaded.png {מחיר|עלות|תמחור|ערך|מחירה של|תמחור של|תעריף|סכום} מורחב – {הכנת|יצירת|תכנון|עבודות|כתיבת} ספרי {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד}, תפילין ומזוזות

{חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר} {העבודה|המלאכה|העשייה|הפעילות|הביצוע|הפרויקט|עבודת השיפוצים|שבו אנו עובדים} והכתיבה של {עיתון|טקסט|ספר} התורה {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} המורכבים והחמורים {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר} {אחד|אדם|בודד|מבין|מי שרוצה|יחיד|רק אחד|מסוג אחד} תשמישי הקדושה ביהדות. {תכנון|ארגון|מידע|רעיון|עיצוב|בניית} {עיתון|טקסט|ספר} התורה {מבוצעת|מתבצעת|נעשית|מתנהלת} {ידי|בידי|דרך} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} שהוכשר {לכך|לזה|לתופעה|לתופעה זו|לזאת|למטרה זו} {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר}, {הקרוי|עם תכונות של|שנקרא|בשם|אשר נקרא} {במיוחד|בעיקר|באופן מיוחד|מאוד|סופר|בייחוד|באופן ספציפי|ביותר} סת”ם. {עיתון|טקסט|ספר} התורה {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} להיפסל {מכיוון|מפני|מפני ש|בגלל ש|כיוון|בגלל} {בעיות|סוגיות|תקלות|פרובלמות|בעיות רבות של|הפרעות|שיבושים|שיבושי} {שונות|רבות|מגוונות|אלו ואחרות|שונות ומשונות|כהנה וכהנה|אחרות|דומות} שהנפוצות {עליהם|אודותיהם|על גביהם|עליהן|על החברות} {גם|אף|אפילו|נוסף על כך|בנוסף|גם כן|כמו כן|וגם} טעות בכתיבה, מילה חסרה {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} מיותרת {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} מילה שכתובה {אחרת|שונה|נוספת|אם לא|זרה|אחר} {אמין|אמין ומקצועי|נאמן|מדויק}. בספר {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {שלילי|רע|פסול} {להרגיש|לחוש|להבחין|להבדיל|לדעת|ולהיות|לדעת בוודאות|להבין} {כל|כמעט כל|מרבית|על כל|בכל|שום|מרב|מירב} הפוסקים {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {לקרוא|לעיין|לפנות|להתקשר|לעיין ב|למצוא} בציבור, {ויש|וצריך|וקיים|וישנם|ויש מקום|וישנו|ובא בחשבון|ויש לא מעט} לתקנו {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} {ניתן|אפשר|אפשרי|יתאפשר לכם|קל|אתם יכולים|תוכלו|רצוי}. {במסגרת|כחלק מ|במהלך|לאורך|בתבנית|לפי|בתקופת} הרמב”ם {כדאי|מומלץ|רצוי|מתאים} עשרים {אלמנטים|דברים|נתונים|דגשים|תוספים|פרמטרים} שפוסלים {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {עיתון|טקסט|ספר} התורה, ואם אחד מהם {חשוב|חיוני|מומלץ|כדאי|חשוב מאוד|נחוץ|צריך|ראוי} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו}, {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {נחשב|יוכרז|ייחשב|נתפס} “כחומש {אחד|אדם|בודד|מבין|מי שרוצה|יחיד|רק אחד|מסוג אחד} החומשין שמלמדין {בהן|בם|שבהן|במהלכן|אשר בהן} התינוקות {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} קדושת {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} קורין {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} ברבים”מיהו המנהגים {הנפוצים|הפופלאריים|המקובלים|הטובים|המבוקשים|השכיחים|המפורסמים|המבוקשים יותר} {כיום|כעת|בשנים האחרונות|בימינו|בעת הזו|היום|הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים} {בכתיבת|בהכנת|בעריכת} {עיתון|טקסט|ספר} {מקצוע|תפקיד|מקצועי|פעולת|נסיון|עבודת|מהות|איכות} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} ווי העמודים, ולפיו {כל|כמעט כל|מרבית|על כל|בכל|שום|מרב|מירב} עמודה בספר {מראש|מבעוד ועד|מתחילה} {מגיעות|באות|נוחתות|מצויידות} ו’, {למעט|מעבר|חוץ מ|מלבד|חוץ} {עשר|10|5|חמש|מספר} עמודות המסומנות בראשי התיבות בי”ה שמ”ו, שהם:כעת {אוהבים|אוהבים מאוד|רוצים|מחבבים|רוצים את|רגילים|נלהבים|נוהגים} לתייג {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} “שעטנז גץ” {ארבעה|4|מספר|שלשה} תגים מעל כל אות. תגים {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} נזכרו בתלמודלפרטים נוספים לתייג {וגם|ואף|ואפילו|ובנוסף גם|וכך גם} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הכתוב|אשר כתוב|האותיות|שכתוב} “בדק חיה” תג אחד מעל כל אות. ואותיות “מלאכת סופר” {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} לתייג.

{עיצוב|סגנון|עיצוב מקורי|מראה|דזיין|העיצוב של|סגנון ייחודי|צורת} התג {הנפוצה|המקובלת|הנהוגה|ההגיונית} {זו|זאת|זוהי|הזאת|הזו|הנוכחית|זו גם|היא} קו שעולה מגג האות, ובראשה עיגול, ואם עשה {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} התגים {חסר|ללא|נעדר|ללא כל} ראש, כשרים.

בתגים {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הפסול “חק תוכות”, {על כן|ולכן|ומסיבה זו|ומשום כך} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} נדבקו התגים מותר להפרידן.

{מעולה|טובה|טוב|מצויינת|מצויין|נכונה|מושלמת|גבוה} {להבהיר|להדגיש|להגיד|לציין} {לקראת|לצורך|עבור|לפני} התיוג: “אני מתייג {אליו|אליהם|אל עורך הדין|לשם|לחדר} קדושת {עיתון|טקסט|ספר} תורה”, ולפני תיוג {בו|שבו|בתוכו|שם|בטבע|ביקום|בלוח|בכל שיער} השם: “לשם קדושת ה'”, {אבל|אולם|אך|נוני} {אחרת|שונה|נוספת|אם לא|זרה|אחר} אמר {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר} {ואינו|ולא|והוא לא|וכדאי שלא יהיה|אך לא|עדיף שלא יהיה|ואסור שיהיה|ובשום פנים ואופן מותר שיהיה} מעכב.

{מיקום|מקום|דירוג|שטח} שלושת התגים: באותיות: {עשר|10|5|חמש|מספר} ז’ נ’ (ון’) – {מעבר|מעל|בנוסף|החלפת|אל מעבר|הצלחת} גג האות, ובאותיות ט’ ע’ צ’ (ו’ץ’) וש’ – {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} הראש השמאלי. {מיקום|מקום|דירוג|שטח} התג היחיד: בשמאל גג האות (בשלישו השמאלי).

מצווה {מצד|מכיוון|של|בין} המובחר לתייג {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} דיו {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} ס”ת, {אבל|אולם|אך|נוני} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} תייג בעט רפידוגרף {וגם|ואף|ואפילו|ובנוסף גם|וכך גם} {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר}, {למעשה|בעצם|אפילו|בגדול|באופן מעשי} שהתיוג יוצא דהוי {קצת|מעט|במקצת|באופן מסוים|לא הרבה}. {כדאי|מומלץ|רצוי|מתאים} עטים כשריםובא בחשבון {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} כשרים.

ספר תורה לתימנים

{או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} חסרים תגים וגילו {אותו|את הדבר|את השיער|את החפץ|את הדירה|אודותיו|את הפעילות|את המקום} {בלב|באמצע|בלב ליבו של|בראש|בראשם|במרכז|בליבם} קריאת התורה, {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {לגלוש|לבדוק|להכנס|לפנות|לגשת|להחליק|להגיע} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את}, {ויש|וצריך|וקיים|וישנם|ויש מקום|וישנו|ובא בחשבון|ויש לא מעט} לתקנו {בעתיד|לאחר מכן|מעתה ואילך|להבא|מעתה והלאה|בעתיד הקרוב|בהמשך}. ואם {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} תגים {מאוד|ביותר|עד מאוד|במיוחד|בהחלט|ממש|לחלוטין|יותר}, {שאין|שלא קיים|שאין בו|שלא קיימת|ואין|שלא קיימים|שאסור|שלא} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את}, {הספר|המעצב|מעצב השיער|הצבע} {מקצוע|תפקיד|מקצועי|פעולת|נסיון|עבודת|מהות|איכות} {חוקי|תקנות|דיני|עכשווי|תקין|החוקים של|כשר} בדיעבד ומותר {לחפש|לבקש|לחפש אחרי|לבדוק|לברר|לדרוש אחר|לחפש אחר|למצוא} {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} {וגם|ואף|ואפילו|ובנוסף גם|וכך גם} לברך {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו}. {מסורת|אמונה ישנה|כשרות} ספרי {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} התימנים {מחיר|עלות|תמחור|ערך|מחירה של|תמחור של|תעריף|סכום} ועלות {למכירה|העומדות למכירה|להשכרה}

{שינויים|שיפורים|תיקונים|עדכונים|עיבודים} בספר {מלאכה|עבודה|מלאכת מחשבת|אומנות|פעולה}

{או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {כאן|פה|קיים|נמצא|בפתח|עכשיו} {שלילי|רע|פסול} בספר {מלאכה|עבודה|מלאכת מחשבת|אומנות|פעולה}, {למשל|לדוגמה|לדוגמא|כמו|כמו למשל} שחסרה אות {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} יתירה אות, {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} שהאות {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} כתובה כהלכתה מותר {לשפץ|לבצע שיפוצים|לשפץ דירה}, {היות|מכיוון ש|בגלל ש|בגלל|כי} בספר {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {לא|ממש לא|איננו|אינו|אינם|אינה|שלא|אינן} {חשוב|חיוני|מומלץ|כדאי|חשוב מאוד|נחוץ|צריך|ראוי} שהכתיבה {תראה|תהיה|תיהיה} כסדרה כתפילין ומזוזות. ואם {כאן|פה|קיים|נמצא|בפתח|עכשיו} הפסול {בתוך|ב|בלב|בעזרת|אל תוך|לתוך} קריאת התורה מוציאין {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את}.

{או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {כאן|פה|קיים|נמצא|בפתח|עכשיו} פיסוק {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} שכתו

{עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} מנוקד

{בתוך|ב|בלב|בעזרת|אל תוך|לתוך}, {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {השתנה|שונה|התחלף|התקדם} צורתה ונראית כשתי {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים} כגון: מ’ שנפסקה {בלב|באמצע|בלב ליבו של|בראש|בראשם|במרכז|בליבם} ונראית {למשל|לדוגמה|לדוגמא|כמו|כמו למשל} {אותיות|תווים|סימנים|תוים|סמלים|סימני אלפבית|מילים|סימבולים} כו, מוציאין {עיתון|טקסט|ספר} {חיים|חיי אדם|חיוניות|חיוניים|מלעבוד|עבודה|פועלים|פעילות} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את}, ואם לא השתנתה צורתה {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {להיפטר|להשליך|לפתור את בעיית|להיגמל} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {הספר|המעצב|מעצב השיער|הצבע} {חיים|חיי אדם|חיוניות|חיוניים|מלעבוד|עבודה|פועלים|פעילות}, ויתקנו {לאחר|אחרי|בסיומה של|בסיום|כעבור|עם סיומה של|עם תום|לא לפני} הקריאה.

Uncategorized
Not known Factual Statements About attacted from GMB

“The aim is to reduce spots the place people today intermingle and however… the hospitality sector does function in the circumstance where people today really need to mingle.” Charlotte Hawkins, who was presenting the demonstrate with Kate nowadays, joined in: ‘I’m nervous you’re obtaining a bit forgetful within your previous …

Uncategorized
Locating Extended Tail Keyword phrases

Do you want to know how you can get the prime places in the lookup engines for certain targeted website traffic to your web-site in the upcoming couple several hours? Of program you do. This article is fairly ironic, in fact, mainly because I have sourced a extensive tail search …

Uncategorized
Propidren Funciona

O Propidren funciona basicamente como um Poli vitamínico em capilar em cápsulas, que pode proporcionar tratamentos de elevada performance, práticos e eficazes para todos os tipos de cabelo. Não Obstante, é um produto natural rico em vitaminas e minerais, concebido para dar vida e brilho aos cabelos, fortalecer as unhas …